Mandarin(P): chǎn
Mandarin(Z): ㄔㄢˇ
Cantonese: cin2
------------------------------------------------------------
Definition: smile
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [12.16]
Total strokes: 18
Radical: ()
Traditional variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5181
GB 2312: 5770
Cangjie: CJSTV
Four-corner Code: 8753
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10254.030
Kang Xi: 0157.201

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 囅 chǎn (1) 笑 [laugh] 桓公冁然而笑。 《庄子·达生》 (2) 又如: 冁然(笑的样子); 冁尔(笑的样子) …   Advanced Chinese dictionary

 • — (囅, 冁) chăn ㄔㄢˇ 〔《集韻》丑展切, 上獮, 徹。 〕 1.笑貌。 宋 沈括 《夢溪筆談‧雜志一》: “召其人, 犒以酒食。 食罷以手捧首而囅, 意甚懽感。” 宋 葉適 《靈岩》詩: “聊以壯遊衍, 歸受兒女囅。”參見“ ”。 2.見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: chan3 解释: 见“冁然”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — (囅) chǎn (1) ㄔㄢˇ (2) 笑的样子: ~然而笑。 (3) 郑码: UDEH, U: 5181, GBK: D9E6 (4) 笔画数: 18, 部首: 丷, 笔顺编号: 432511125131221534 …   International standard chinese characters dictionary

 • 冁然而笑 — (冁然而笑, 囅然而笑) chǎn rán ér xiào 【典故】 冁然: 笑的样子。 高兴地笑起来。 【出处】 《庄子·达生》: “桓公……冁然而笑。” …   Chinese idioms dictionary

 • 冁然 — 拼音: chan3 ran2 解释: 开怀大笑的样子。 庄子·达生: “桓公冁然而笑曰: “此寡人之所见者也。 ””唐·白居易·酬思黯相公见过弊居戏赠诗: “村妓不辞出, 恐君冁然咍。 ”今多形容女子的微笑。 …   Taiwan national language dictionary

 • 冁然 — (囅然, 冁然) 笑貌。 《文選‧左思<吳都賦>》: “ 東吳 王孫囅然而咍。” 劉逵 注: “囅, 大笑貌。” 五代 王定保 《唐摭言‧賢僕夫》: “ 敬 囅然曰: ‘我使頭及第後還擬作 西川 留後官。 ’” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧紅玉》: “念大仇已報, 則囅然喜。” 茅盾 《神的滅亡》: “老大王 奧定 ……坐在天宮裏聽得了 陸克 這呼痛聲, 就忍不住會囅然微笑。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冁尔 — (囅爾, 冁尔) 猶囅然。 唐 陳子昂 《觀荊玉篇》詩序: “﹝余﹞囅爾而笑曰: ‘始者與此君別, 不圖至是而見之。 ’” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冁衮 — (囅袞, 冁衮) 猶翻滾。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 囅然而笑 — (冁然而笑, 囅然而笑) chǎn rán ér xiào 【典故】 冁然: 笑的样子。 高兴地笑起来。 【出处】 《庄子·达生》: “桓公……冁然而笑。” …   Chinese idioms dictionary

 • Radical 12 — Le radical 12, signifiant huit ou tout, est un des 214 radicaux chinois répertoriés dans le dictionnaire de Kangxi, et l un des vint trois à n être constitués que de deux traits. Dans le dictionnaire de caractères de Kangxi il existe seulement 44 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.